top of page

Tjänstehunds kommittén

Samhällsnyttiga hundar

Vi utbildar hundar till Sveriges totalförsvar. Du som medlem kan bidra genom att utbilda dig och din hund hos oss.

Svenska Brukshundklubben utbildar patrullhundar med förare till Försvarsmakten, räddningshundar med förare på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt sjöräddningshundar på uppdrag av Sjöfartsverket. Våra kurser är kostnadsfria.

Kraven på både hunden och människan, när det gäller Tjänstehund Räddning och Patrull, är att hunden helst ska ha ett föremålsintresse, tillgänglig för människor, leklust, men det betyder inte, att alla hundar inte kan bli tjänstehundar. Det kan nämligen med rätt träning, belöning och med bra figuranter, helt förändra hundens inställning till att jobba tillsammans med sin förare. de flesta hundar ÄR oslipade diamanter.

Vad vi inte kan göra nånting åt är hundens fysiska tillkortakommanden, med tanke på höfter och armbågar. Höfterna får sämst ha HD C och då måste det göras en tjänstbarhetsbedömning

Vid frågor eller annat maila till tjanstehund@hjobk.se

bottom of page