top of page

 

Friska & funktionsdugliga hundar

En av Brukshundklubbens uppgifter är att tillhandahålla mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. Det innebär bland annat att de brukshundraser som vi har avelsansvar för ska vara byggda både för att arbeta och vara rastypiska.

Rasstandarden styr 

För att säkerställa rasernas exteriör arrangeras hundutställningar och exteriörbeskrivningar. Här bedöms raserna utifrån den rasstandard som finns för varje ras. Standarden bestäms av respektive ras hemland och fastställs av FCI (Fédération Cynologique Internationale).

Utställningar i hela landet

Brukshundklubbens distrikt, rasklubbar och lokalklubbar arrangerar varje år officiella utställningar för brukshundraserna runt om i hela landet. Dessutom arrangeras inofficiella utställningar där även hundar av andra raser deltar. De inofficiella utställningarna kan fungera som bra träningsevenemang för både hund och ägare.

Utbildade funktionärer och domare

För att arrangera officiella utställningar kräver Svenska Kennelklubben (SKK) att det ska finnas utställningsarrangörsutbildade funktionärer för att säkerställa en hög kvalité på arrangemanget. Sådana utbildningar anordnas genom SKK.

Svenska utställningsdomare har en gedigen utbildning genom SKK. Vidareutbildning kan ske med Brukshundklubben som arrangör och i samråd med SKK.

Brukshundklubben arrangerar med bistånd av SKK konferenser för utställningsdomare av brukshundras.

Regler & bestämmelser

För Brukshundklubbens utställningar gäller SKK:s 

Utställnings- och championatregler.

Så här går det till på en utställning

I SKK:s information kan du läsa om hur det går till på en utställning, bedömningsregler, vilka klasser som finns och vilka färger de olika prisbeteckningarna har.
Hundutställning - så funkar det

Hitta utställningar & anmäl dig

Nedan hittar du en lista med alla officiella utställningar som arrangeras inom Svenska Brukshundklubben under ett år. På de arrangerande klubbarnas hemsidor kan du hitta mer information om respektive utställning.

Utställningar 2023

I pdf-dokumentet nedan ser du all officiella utställningar som är inplanerade inom Svenska Brukshundklubben under 2023. Listan uppdateras efterhand om det blir några ändringar.

Frågor kontakta rukutstallning@hjobk.se

RUK/Utställnings Kommittén
bottom of page